Sprawozdanie Finansowe SCPP 2017

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem:

Sprawozdanie Finansowe 2017