O nas

Stowarzyszenie Centrum Planowania Przygód działa od 2013 roku i za główny cel stawia sobie promowanie aktywnego trybu życia. Zrzesza ludzi, którzy już wcześniej zajmowali się organizowaniem różnego rodzaju wydarzeń z zakresu kultury, turystki i sportu. W Stowarzyszeniu nie tylko realizują swoje pasje – turystyczne, fotograficzne, kulturalne i sportowe – ale też starają się nimi zarażać innych.
SCPP to jedna z najmłodszych toruńskich organizacji pożytku publicznego. Posiada status OPP od 29 czerwca 2016 roku. Oznacza to nie tylko dodatkowe obowiązki sprawozdawcze i przywileje – między innymi możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – ale przede wszystkim przynależność do elity organizacji pozarządowych, których cechą charakterystyczną jest transparentność działalności prowadzonej na rzecz ogółu społeczności.
Sprawozdania finansowe oraz merytoryczne z działalności Stowarzyszenia są zamieszczane w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego:
http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/

Wystarczy wpisać nasz numer KRS: 0000457679

SCPP wyróżnia się wśród innych organizacji – posiada certyfikat „Organizacja Sprawdzona” nadany przez kapitułę powołaną przez Zarząd Federacji Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych oraz jest laureatem IX edycji konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe pod nazwą: „Rodzynki z pozarządówki”.

Stowarzyszenie rokrocznie organizuje kilka spływów kajakowych o różnej skali trudności – od kilkugodzinnych w pobliżu miasta po tygodniowe na krańcu Polski, w namiotach lub hotelach, kajakiem lub canoe, w upalne lato lub listopadowy poranek.
Organizacja realizuje też zadania publiczne upowszechniające kulturę i sztukę – koncerty, spektakle oraz „Spotkania z Historią” w formie warsztatów lepienia z gliny, warsztatów łuczniczych,  rodzinnych sesji gier planszowych i inne projekty.
W 2016 roku Stowarzyszenie, przy aktywnym udziale mieszkańców, stworzyło film promocyjny „Toruń – Miasto Fajnych Ludzi”.

By zostać członkiem Stowarzyszenia wystarczy wypełnić deklarację członkowską, która zobowiązuje do brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania statutu, a następnie dostarczyć ją do jednego z członków Zarządu. Zaangażowanie się w organizowanie imprez, wydarzeń i wyjazdów nie oznacza wyłącznie pracy fizycznej. Wystarczą dobre pomysły, wykorzystanie posiadanej wiedzy, umiejętności lub kontaktów, czy nawet dzielenie się z innymi pozytywną energią, uśmiechem i dobrym humorem. W zamian możemy zaoferować wspólną zabawę i satysfakcję z udanych imprez, możliwość samorealizacji, a także – a może przede wszystkim – uznanie w oczach tych, którym Stowarzyszenie służy.