O Stowarzyszeniu

Nasze Stowarzyszenie powstało w 2013 roku w celu promowania
aktywnego trybu życia.
Od lat nieformalnie zajmowaliśmy się organizowaniem różnego
rodzaju wydarzeń z zakresu kultury, turystki i sportu – teraz taka
działalność wpisuje się w cele naszego Stowarzyszenia.
Realizując pasje turystyczne, fotograficzne, kulturalne i sportowe
naszych członków i osób z nami współpracujących, tworzymy
projekty popularyzujące systematyczne uprawianie turystyki,
rekreacji i sportu oraz upowszechniające kulturę i sztukę.

W swoich działaniach wspieramy rozwój społeczności lokalnych,
integrację międzypokoleniową, edukację i wychowanie dzieci i
młodzieży, a także promujemy jednostki samorządu terytorialnego
i inne podmioty angażujące się w realizację zadań zbieżnych z
naszymi celami, w szczególności miasto Toruń i województwo
kujawsko-pomorskie.

Zostaliśmy zarejestrowani pod numerem KRS:0000457679.
Zarząd SCPP składa się obecnie z 5 osób:
Krzysztof Dzierżak – Prezes Zarządu
Maciej Plewicki – Wiceprezes Zarządu
Lucyna Bartkowska – Wiceprezes Zarządu
Marlena Zmarzła – Sekretarz Zarządu
Radosław Daniszewski – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna działa w składzie:
Beata Madej – Przewodnicząca Komisji
Dariusz Krzyżanowski – Sekretarz Komisji
By zostać członkiem Stowarzyszenia wystarczy wypełnić deklarację członkowską, która zobowiązuje do brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i przestrzegania statutu, a następnie dostarczyć ją do jednego z członków Zarządu. Zaangażowanie się w organizowanie imprez, wydarzeń i wyjazdów nie oznacza wyłącznie pracy fizycznej. Wystarczą dobre pomysły, wykorzystanie posiadanej wiedzy, umiejętności lub kontaktów, czy nawet dzielenie się z innymi pozytywną energią, uśmiechem i dobrym humorem. W zamian możemy zaoferować wspólną zabawę i satysfakcję z udanych imprez, możliwość samorealizacji, a także – a może przede wszystkim – uznanie w oczach tych, którym stowarzyszenie służy.
Darowizny na cele statutowe  na konto Stowarzyszenia:
57 2030 0045 1110 0000 0265 9110
STOWARZYSZENIE CENTRUM PLANOWANIA PRZYGÓD