SCPP jako OPP!

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że od 29 czerwca 2016 jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Sąd rejestrowy, uznając nasze dokumenty i referencje, nadał nam status OPP. Oznacza to nie tylko dodatkowe obowiązki sprawozdawcze i przywileje – między innymi możliwość otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych – ale przede wszystkim włącza nas elity wśród organizacji pozarządowych, której cechą charakterystyczną jest transparentność działalności prowadzonej na rzecz ogółu społeczności.